AKTUALNOŚCI

Huawei górą w starciu z Chanel

15.06.2021 | News, PL

Huawei górą w starciu z Chanel

15.06.2021

 

Spory dotyczące podobnych znaków towarowych najczęściej dotyczą bezpośrednich konkurentów, którzy oznaczają swoimi znakami zbliżone towary lub usługi. Jednak w przypadku renomowanych znaków towarowych – powszechnie znanych i cieszących się dobrą sławą – można domagać się zakazania ich użycia również w stosunku do towarów lub usług zupełnie niepodobnych. Takie spory często wynikają pomiędzy globalnymi markami, a lokalnymi przedsiębiorcami, którzy chcą się nieco ogrzać w cieple ich renomy i pasożytują na szeroko znanych konsumentom znakach. Tym razem jednak doszło do sporu pomiędzy dwoma gigantami rozpoznawalnymi na całym świecie, jednak w zupełnie innych branżach – z jednej strony kosmetyków i mody, a z drugiej sprzętu elektronicznego. Na sali sądowej spotkali się Chanel oraz Huawei. 21 kwietnia zapadł w tej sprawie wyrok unijnego Sądu.

Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 21 kwietnia 2021 r. – sprawa T-44/20

Zarzewiem sporu było zgłoszenie przez Huawei do rejestracji jako unijnego znaku towarowego poniższego oznaczenia mającego służyć do oznaczania między innymi sprzętu komputerowego:

Sprzeciw zgłoszony przez Chanel oparty był na podobieństwie ww. znaku do dwóch wcześniejszych znaków towarowych zarejestrowanych we Francji oraz na dwóch podstawach prawnych. Po, pierwsze, zdaniem Chanel, miało zachodzić podobieństwo do poniższego znaku, którego rejestracja obejmowała podobne towary z klasy 9 klasyfikacji nicejskiej takie jak aparaty fotograficzne, okulary przeciwsłoneczne, okulary, słuchawki i sprzęt komputerowy:

 

Po drugie, zdaniem Chanel, miało zachodzić podobieństwo do poniższego renomowanego znaku zarejestrowanego dla towarów z klas 3, 14, 18 i 25 takich jak perfumy, kosmetyki, biżuteria, wyroby skórzanie czy ubrania:

Sprzeciw Chanel został oddalony przez EUIPO, a sprawa wskutek odwołania trafiła do rozpoznania przez Sąd. W wyroku Sąd skupił się przede wszystkim na analizie podobieństwa znaków. Podkreślił przy tym, że znaki towarowe muszą być porównywane w takiej formie, w jakiej zostały zarejestrowane lub zgłoszone do rejestracji, niezależnie od możliwości ich rotacji. Znak graficzny Huawei złożony jest z okręgu oraz dwóch przecinających się linii przypominających kształt litery „u” ułożonych względem siebie pionowo w lustrzanym odbiciu. Znaki Chanel zawierają natomiast przecinające się linie przypominające literę „c” ułożone poziomo w lustrzanym odbiciu. Ponadto, linie w znakach Chanel są grubsze, a w przypadku pierwszego znaku brak jest otaczającego linie okręgu. Mając to na względzie, Sąd uznał, że porównywane znaki są różne i nie zachodzi ryzyko ich konfuzji.

Warto zatem pamiętać, że pomimo tego, że dany graficzny znak towary może wyglądać inaczej w zależności od tego jak go obrócimy, znaczenie dla oceny jego kolizji z innymi oznaczeniami będzie miała jedynie ta forma w jakiej został przedstawiony w zgłoszeniu do rejestracji.

Zobacz też:

LETNIE SPOTKANIA IP W OGRODZIE DLA STUDENTÓW PRAWA

  Odkryj pasjonujący świat praw własności intelektualnej z kancelarią Żuraw i Wspólnicy sp. k.! Czy interesujesz się prawem własności intelektualnej? Ciekawią Cię znaki towarowe i zasady ich ochrony? Masz ochotę poznać fascynujące przypadki naruszeń renomowanych...

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

5 + 3 =