AKTUALNOŚCI

Nie warto zadzierać z gigantami – sprawa Google vs. Google Car

08.02.2023 | News, PL

Nie warto zadzierać z gigantami – sprawa Google vs. Google Car

lut 8, 2023

Wyrokiem z dn. 1 lutego 2023 roku, sygn. T-568/21, TSUE oddalił skargę Zoubiera Harbaoui (Skarżący) na decyzję Izby Odwoławczej EUIPO oddalającą odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów uwzględniającej sprzeciw internetowego giganta Google LLC przeciwko rejestracji znaku towarowego zawierającemu słowo „Google”. 

Tym samym Trybunał potwierdził, że znak towarowy Google ma renomowany charakter i posiada w UE bardzo silną ochronę. Rozbieżność w zakresie towarów objętych zgłoszeniem nie ma żadnego znaczenia.

Znak towarowy  GC Google Car został zgłoszony dla towarów w klasie 12 „Pojazdy i środki transportu”. Google LLC wniósł sprzeciw w oparciu o 13 wcześniejszych znaków towarowych, w tym wspomniany powyżej znak „Google”, chronionych dla towarów i usług w klasach 9, 35, 38 i 42. Sprzeciw został w pełni uwzględniony przez Wydział Sprzeciwów, a słuszność rozstrzygnięcia potwierdziła Izba Odwoławcza. EUIPO przypomniało, że zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dn. 14 czerwca 2017 roku w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (EUTMR) w przypadku znaków renomowanych nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny, niezależnie od tego, czy towary lub usługi, dla których jest zgłaszany, są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy.  Istotne jest jedynie, że przeciętny konsument dopatruje się związku między oznaczeniami, a używanie znaku późniejszego może m.in. przynosić zgłaszającemu  nieuzasadnione korzyści. 

Skarżący zarzucił Izbie Odwoławczej, że, po pierwsze, niewłaściwie dokonała porównania znaków w warstwie wizualnej i konceptualnej; po drugie, że niewłaściwie dokonała oceny istnienia związku pomiędzy znakami oraz po trzecie, że błędnie oceniła ryzyko uzyskania nienależnej korzyści. Trybunał nie zgodził się z żadnym z zarzutów.

Wskazał, że w niniejszej sprawie znak towarowy Google w całości jest inkorporowany w znaku Skarżącego, co przesądza to o istnieniu podobieństwa. W odniesieniu do warstwy konceptualnej Trybunał wyjaśnił, że Izba Odwoławcza prawidłowo wskazała na powszechne utożsamianie wyrazu Google z popularną wyszukiwarką internetową, mimo tego, że sam wyraz Google taki nie posiada znaczenia.

Co do drugiego zarzutu Skarżący podnosił, że wykluczone jest zauważenie przez odbiorców powiązania pomiędzy przeciwstawianymi sobie znakami, jako że znak towarowy Google LLC znajduje swoje zastosowanie w odniesieniu do wyszukiwarki internetowej, zaś znak Skarżącego – do pojazdów. Skarżący dodał także, że Google LLC posiada inny zarejestrowany znak towarowy dla pojazdów, co również wpływa na brak powiązania pomiędzy spornymi znakami – tymi znakami są znaki towarowe WAYMO (EUTM 017000886, IR 1359180), należące do Waymo LLC będącego częścią holdingu Alphabet Inc., w skład którego wchodzi także Google LLC. W odniesieniu do tych argumentów TSUE przypomniał, że dla uwzględnienia sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 5 EUTMR nie jest konieczne zaistnienie bezpośredniego i natychmiastowego powiązania pomiędzy towarami i usługami. Trybunał wskazał, że bardzo wysoka renoma znaku towarowego należącego do Google LLC sprawi, iż odbiorcy będą zauważać powiązanie pomiędzy tym znakiem a towarami Skarżącego

Jeśli chodzi o zarzut trzeci Skarżący wyjaśniał, że fakt, iż Google LLC posiada inny zarejestrowany znak towarowy dla towarów i usług w klasie 12 uniemożliwi Skarżącemu czerpanie korzyści z marki Google w razie skutecznej rejestracji znaku towarowego objętego zgłoszeniem. Z argumentem tym nie zgodził się TSUE, wskazując, że „samo istnienie dodatkowego znaku towarowego należącego do właściciela wcześniejszego znaku towarowego nie może skutkować zmniejszeniem czy wyeliminowaniem ryzyka wystąpienia szkody dla wcześniejszego znaku towarowego, ponieważ właściwy krąg odbiorców stwierdzi istnienie związku między spornymi znakami towarowymi”.

Nasz własny komentarz do tego orzeczenia wydaje się zbędny. Z pewnością znak „Google” jest aktualnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków towarowych na świecie. Wiele podmiotów z pewnością chciałoby skorzystać na tej rozpoznawalności we własnej działalności, również odmiennej od usług online. Prawo znaków towarowych uniemożliwia jednak takie dążenia, jak się wydaje, z korzyścią na nas wszystkich i poczucia słuszności.  

Zobacz też:

Długo wyczekiwany AI Act przyjęty przez Parlament Europejski

  Uchwalenie AI ACT 13 marca 2024 r. Parlament Europejski przyjął Akt w sprawie sztucznej inteligencji (tzw. AI Act), stanowiący od dłuższego czasu istotny obiekt uwagi wielu firm technologicznych. Za przyjęciem AI Act zagłosowała znaczna większość...

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu lub wizyty w naszej kancelarii

Warszawa

ul. Sobieszyńska 35,
00-764 Warszawa
tel. +48 664 948 372

Formularz kontaktowy

9 + 14 =