TSUE o widoczności części wzoru przemysłowego

TSUE o widoczności części wzoru przemysłowego

Art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych przewiduje, że wzór stanowiący część składową produktu złożonego jest uważany za nowy i posiada indywidualny charakter wówczas, gdy część składowa włączona do...