IP Telegram: Wzór wspólnotowy Pumy unieważniony

IP Telegram: Wzór wspólnotowy Pumy unieważniony

IP Telegram: Wzór wspólnotowy Pumy unieważniony Nasz nowy IP Telegram dotyczy decyzji Sądu UE w sprawie wzoru wspólnotowego należącego do znanej firmy obuwniczej. Niedawno Sąd oddalił skargę firmy Puma, której wzór został wcześniej unieważniony przez EUIPO. To, co...
Ciężar dowodu w kolejnej sprawie przed TSUE

Ciężar dowodu w kolejnej sprawie przed TSUE

Ciężar dowodu w kolejnej sprawie przed TSUE 18 stycznia 2024 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-367/21 dot. wniosku o wydanieorzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W swoimwyroku Trybunał wskazał na możliwość odwrócenia ciężaru dowodu...