Ciężar dowodu w kolejnej sprawie przed TSUE

Ciężar dowodu w kolejnej sprawie przed TSUE

Ciężar dowodu w kolejnej sprawie przed TSUE 18 stycznia 2024 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-367/21 dot. wniosku o wydanieorzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. W swoimwyroku Trybunał wskazał na możliwość odwrócenia ciężaru dowodu...